Reklama

Po co?

Kupując reklamę na Nibyblog.pl zyskujesz podwójnie. Skutecznie promujesz swoje usługi i produkty oraz wspierasz rozwój NibyBlog.pl. Środki pieniężne zarobione na sprzedaży reklamy pozwalają na utrzymanie domeny, serwera, oraz innych niezbędnych “operacji blogowych”. ;-) Po cichu liczę, że skapnie również na piwko, albo dwa, albo 10.

Jak?

  •  Indywidualna kampania reklamowa.

Zapraszam do kontaktu bo…

Warto

W ciągu miesiąca około 15000 unikalnych użytkowników generuje ponad 19000 odwiedzin i ponad 27000 odsłon – dane: styczeń 2012 (Google Analytics).

     
Green Dog Says

MiniBlog